راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری

چنانچه در سیستم قبلاً ثبت نام نموده اید با نام کاربری مربوطه وارد و در غیر این صورت در سیستم ثبت نام نمایید.

کارشناسان محترم دستگاههای اجرایی و مرکز خدمات سرمایه گذاری لطفا از این بخش وارد سیستم شوید.

چنانچه در سیستم قبلاً ثبت نام نموده اید با نام کاربری مربوطه وارد و در غیر این صورت در سیستم ثبت نام نمایید.

توجه
با توجه به راه اندازی آزمایشی سامانه در حال حاضر صرفاً فرآیند های منتهی به کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی قابل ثبت و پیگیری می باشد.
فرآیند صدور الکترونیکی سایر مجوزها به تدریج به سامانه اضافه خواهد شد.
ضمناً در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه با شماره 5-38470791 سرکار خانم آرمانی تماس حاصل نمائید.
لطفا از مرورگر کروم جهت مشاهده سیستم استفاده نمایید.