كاربر گرامي، جهت استفاده از فرآيندهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي استان بايد نام كاربري و كلمه عبور معتبر را از طريق تماس با شماره تلفن 7654379 واحد انفورماتيك سازمان تهيه فرماييد.
 
کلمه عبور:  
 
شركت تحقيقاتي اطلاع رساني همتا رايانه 1389